Prana on joogan perusta. Sen sanotaan olevan kaiken elollisen läpäisevää elämänvoimaa, joskus ilmassa olevaa "hienojakoista energiaa". Joogit kaikkialla maailmassa pyrkivät keräämään pranaa itseensä ja ohjailemaan sitä erilaisin harjoituksin. Kuten melkein kaikki muutkin joogaan liittyvät asiat, myös nykyiset pranaa koskevat käsitykset ovat sekoitus muinaisia joogisia oppeja ja länsimaista aatehistoriaa materialistisen linssin läpi tarkasteltuna. Tervetuloa mukaan selvittelemään, mitä prana oikeastaan on ja miten sitä koskevat käsitykset ovat syntyneet!