Tämänkertaisessa Maailmanpuun jaksossa kvanttifyysikko Johanna Blomqvist kertoo, miltä energiahoidot näyttävät fyysikon silmin. Kirjassaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin Johanna rakentaa siltaa näiden kahden usein yhteensopimattomina pidetyn maailmankuvan välille. Keskustelemme Johannan kanssa erilaisista lähestymistavoista energiahoitoihin, niiden vaikutusmekanismeista, sekä siitä, mitä hoidoissa käytetty energia oikeastaan on. Miltä energiahoidot näyttävät kvanttifysiikan valossa? Miten etähoito on mahdollista? Voiko energialla vaikuttaa myös negatiivisesti? Olipa mielipiteesi energiahoitojen toimivuudesta mikä tahansa, tämä keskustelu antaa sinulle ajattelemisen aihetta.

Liity Maailmanpuun juurijäseneksi!
Johanna Blomqvistin kotisivu
Kvanttifysiikasta energiahoitoihin
Youngin kaksoisrakokoe
Bengstonin menetelmä
Princeton Engineerin Anomalies Research (PEAR)
The Global Consciousness Project: Meaningful Correlations in Random Data
Vicen haastattelu PEAR-projektista
PEAR-projektin kritiikkiä
What is Reiki Healing? Can Reiki Help Me?