Mikä on todellisuuden perimmäinen olemus? Ovatko henki, mieli ja aine toisistaan erillisiä asioita? Miten eloton aine voi synnyttää elävää tietoisuutta? Näihin filosofian peruskysymyksiin on olemassa monenlaisia vastausmalleja. Tällä kertaa Maailmanpuussa paneudutaan advaitaksi kutsuttuun näkemykseen. Advaita tarkoittaa kaiken olevan ykseyttä. Advaita-filosofian klassisen muotoilun mukaan ainoastaan perimmäinen tietoisuus, brahman, on todellinen ja kaikki muu on harhaa. Tantrisessa traditiossa sillä taas on viitattu Shivan ja Shaktin, tietoisuuden ja ilmentyneen todellisuuden erottamattomuuteen. Korkealentoinen advaita-filosofia nauttii nykyisinkin suosiota esimerkiksi Eckhart Tollen opetusten muodossa. Mutta miten erilaiset näkemykset ykseydestä eroavat toisistaan? Tervetuloa perimmäisten kysymysten äärelle. Tämä jakso on omistettu Perttu Häkkisen (1979–2018) muistolle.

Maailmanpuun juurissa selviää, mitä ykseys tarkoittaa käytännössä ja miten sitä voi lähestyä esimerkiksi mytologian näkökulmasta.

Maailmanpuu on aloittanut yhteistyön Basam Booksin kanssa! Koodilla "maailmanpuu" kuuntelijamme saavat nyt 20% alennuksen kaikista kirjoista Basam Booksin verkkokaupassa. Tarjolla on runsas valikoima filosofiaa, kaunokirjallisuuden klassikkoja, runoja, suurten hahmojen elämäkertoja ja laadukkaita elämäntaitokirjoja!

Jaksossa mainittuja asioita:

Perttu Häkkinen muistoissamme
Basam Books
Walter Russell
The Universal One
Nondualism
Monism
Materialism
Idealism
Baruch Spinoza
Owen Barfield
Hermeticism
Corpus Hermeticum
Corpus Hermeticum Full text