Mikä on ”joogista” ja mikä ”epäjoogista”? Vaikka tavat harjoittaa joogaa ovat monet, ovat joogan harjoittajia koskevat mielikuvat ovat varsin yhteneviä: hyvä joogi on itsestään huolta pitävä, suvaitsevainen, eettisiä ja ekologisia valintoja tekevä, tiedostavan modernin ihmisen ihannekuva. Mutta onko tässä koko totuus? Kestääkö kuva ihanteellisesta joogista historiallista tarkastelua? Mihin käsitykset ”joogisesta” ja ”epäjoogisesta” käytöksestä oikeastaan perustuvat? Tervetuloa mukaan pohtimaan, tekeekö joogan harjoittaminen todella meistä parempia ihmisiä, vai voiko joogisten ihanteiden tavoittelu joskus kääntyä itseään vastaan.