Sanotaan, että ”joka tietoa lisää, se tuskaa lisää”. Monille viisausperinteille kuitenkin juuri tieto on ihmiselämän korkein päämäärä. Oikeanlainen tieto vapauttaa ihmisen rajallisesta, muuttuvasta ja kärsimyksenalaisesta olemassaolosta. Tällaista vapauttavaa tietoa kutsutaan länsimaissa gnosikseksi. Gnosis liitetään usein ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina Lähi-idässä vaikuttaneisiin ryhmiin, joita yhdisti käsitys todellisuuden perimmäisestä ykseydestä, kehosta sielun vankilana ja jokaisen ihmisen sisimmässä kytevästä jumalallisesta kipinästä. Maailmanpuun studioon saapuu tällä kertaa tietokirjailija Pentti Tuominen, joka on perehtynyt gnostilaiseen perinteeseen. Miten perinteinen gnostilaisuus eroaa uusgnostilaisuudesta? Kuka on kaikki vastakohdat itseensä sulattava Abraxas? Onko vapauttava tieto jokaisen ulottuvilla ja miten se voidaan saavuttaa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka kurottaa kohti valon valtakuntaa.

Gnostilaisen seuran kotisivut
Carl Gustav Jung and the Gnostic Tradition
The Nag Hammadi Library
Nag Hammadin kirjastosta Wikipediassa
Kulmakivi: Abraxas
Sophia
Gnosticism
Pistis Sophia