Jooga ja muut viisausperinteet kumpuavat traditionaalisesta maailmasta, joka on modernille mielelle vieras. Maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa tarkastelemme joogaa kolmesta näkökulmasta. Paneudumme traditionaaliseen, moderniin ja postmoderniin joogaan. Pohdimme myös, miltä joogan tulevaisuus näyttää. Onko joogafilosofian näkemyksiä mahdollista sovittaa yhteen modernin maailmankuvan kanssa? Onko modernissa maailmassa elävän yksilön mahdollista ymmärtää, saati sitten harjoittaa traditionaalista joogaa? Mitä odottaa postmodernin hajaannuksen tuolla puolen? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka tapahtuu tässä ja nyt.

Huston Smith

Modernisaatioteoria

René Guénon

Kansikuva: Fortunato Depero: Skyscrapers and Tunnels (1930)